impressióoffsetrotativa

Qualitat i productivitat

Les inversions dutes a terme durant els darrers anys tant al parc de maquinària d’impressió en bobina com en els processos de preimpressió ens permeten imprimir productes amb tiratges des de tan sols 3.000 exemplars sense penalitzar ni la qualitat ni la productivitat, com la realització de productes de qualitat de volum important i en un temps rècord. Si, a més, unim la integració de l’enquadernació dins del procés, estem capacitats per poder imprimir i enquadernar tant en rústica fresada, pur i grapa en només 24 hores des de l’OK fins al ferro, productes des de 3.000 fins a 40.000 exemplars, sempre que el treball estigui format per plecs de 16 i 32 pàgines.

Disposem de 3 rotatives, 2 de 16 pàgines en format 96 X 63 cms. de 4 cossos i 1 de 32 pàgines  de 4 cossos en format 96,5 X 126 cms . Totes les habitacions estan equipades amb sistema de control densitomètric, pel qual s’obté una menor minva de paper i canvis més ràpids, de la mateixa manera compten amb un mòdul per controlar a l’acte la qualitat del procés d’impressió.