Certificats de qualitat

Atès que la garantia és un dels nostres valors més preuats tant en l’elaboració de treballs com en la filosofia que apliquem dia a dia, ens hem preocupat que tot aquest esforç es reflecteixi en els certificats de garantia que amb molta cura hem aconseguit.

Certificació ISO 9001

La ISO 9001 és una norma internacional que s'aplica als sistemes de gestió de qualitat (SGC) i que se centra en tots els elements d'administració de qualitat amb què una empresa ha de comptar per tenir un sistema efectiu que permeti administrar i millorar qualitat dels seus productes o serveis.

Certificació ISO 14001

La norma ISO 14001 és la norma internacional de sistemes de gestió ambiental (SGA), que ajuda la seva organització a identificar, prioritzar i gestionar els riscos ambientals, com a part de les pràctiques de negocis habituals.

Monterreina està certificada sota la norma ISO 14001 perquè aporta un vessant verd a l'organització, i ho considerem com un dels principals mecanismes competitius avui dia al món empresarial.

Certificació FSC ®

La certificació de la gestió forestal FSC confirma que el bosc s'està gestionat de manera que preserva la biodiversitat; i beneficia les poblacions i els treballadors locals, assegurant alhora la seva viabilitat econòmica.

Certificació PEFC

PEFC és el sistema de certificació forestal més implantat a nivell internacional. Com a organització no governamental sense ànim de lucre, treballa per assegurar una sostenibilitat forestal amb perspectiva local que generi beneficis per a tothom.

Certificació ISO 12647

ISO 12647 és la norma que descriu les especificacions a la reproduccióI per diferents processos gràfics.

Contract Proof Creation – CPC

Aquesta certificació s'adreça a proveïdors de serveis d'impressió i proves i serveix com a demostració de la seva qualificació professional per produir una prova amb colors precisos d'acord amb la norma ISO 12647-7.

Certificació Petjada de Carboni

El certificat d'empremta de carboni és l'aplicació d'una sèrie de normes de manera voluntària per quantificar, reduir i neutralitzar les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.